Στο πλαίσιο του έργου iDecide, θα αναπτύξουμε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης όπου οι χρήστες θα μπορούν να βρουν πληροφορίες και υλικό, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες μάθησης και να χρησιμοποιούν εργαλεία αξιολόγησης για τις επιδόσεις τους.


Εισαγωγικό επιμορφωτικό πρόγραμμα

Το εισαγωγικό επιμορφωτικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στη χρήση του πρακτικού εγχειρίδιου και θα αφορά τις διευθύνσεις και το προσωπικό των σχολείων. Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για το πώς να εφαρμόζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς στο σχολείο τους. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα και το πρακτικό εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμα εδώ, καθώς και μέσω κινητών συσκευών.

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πλατφόρμα