Το πρόγραμμα MEDIS, το οποίο διενεργείται με τη στήριξη του Erasmus+ Key Action 3, δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς για πρόσβαση σε μια πλειάδα εργαλείων και καλών πρακτικών, μεταξύ αυτών και το καινοτόμο εγχειρίδιο του iDecide.

Welcome to the 7th issue of the iDecide project newsletter! This newsletter includes information on the final conference of the project, entitled #ILE2018: Social Inclusion & New Technologies, which took place in Nicosia (Cyprus) on the 25th October 2018.

Welcome to the 6th issue of the iDecide Project Newsletter! This newsletter presents an overview of the implementation of the iDecide Innovative Toolkit and APP in the schools of Cyprus, Ireland and Portugal.