Το εγχειρίδιο iDecide έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους διευθυντές των σχολείων και στο προσωπικό των σχολείων τις απαραίτητες πληροφορίες για την προώθηση της λήψης συλλογικών αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των πολιτικών συμπερίληψης. Μία από τις λειτουργίες του είναι να ενδυναμώσει τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς σε κοινές καθημερινές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για τους μαθητές. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στους διευθυντές των σχολείων πρακτικές συμβουλές και υποστηρικτική βιβλιογραφία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μαθητών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η εφαρμογή του εγχειριδίου επικεντρώνεται σε 23 συγκεκριμένες κατηγορίες αποφάσεων, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τους περιθωριοποιημένους σχολικούς πληθυσμούς με συγκεκριμένες ταυτότητες και χαρακτηριστικά. Κατά την ανάπτυξη του εγχειριδίου, εντοπίστηκαν 13 ευρείες κατηγορίες σχολικών πληθυσμών και, βάσει αυτών, αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες συστάσεις που επιτρέπουν στο προσωπικό του σχολείου να δίνει φωνή σε όλους.

Το εγχειρίδιο iDecide προσφέρει συστάσεις για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/ταυτότητες μαθητών:

Μαθητές με θέματα υγείας
Άσθμα
Παχυσαρκία
Διαβήτης
Αναιμία
Επιληψία
Μυωπία
HIV - AIDS
Καρκίνος
Μαθητές που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες
Μαθητές που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες
Μαθητές Ρομά, Νομαδικές κοινότητες
Μαθητές Ρομά, Νομαδικές κοινότητες
Μαθητές με νοητικές αναπηρίες
Γνωστικές λειτουργίες
Προσαρμοστική συμπεριφορά
Σύνδρομα
Κοινωνική ανάπτυξη
Προκλητική, εναντιωματική συμπεριφορά
Μαθησιακές δυσκολίες
Δυσλεξία
Αναγνωστικές δυσκολίες
Δυσκολίες στο γραπτό λόγο
Χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά
Δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
Χαμηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας
Φάσμα Αυτισμού
Aυτισμός
Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (ΔΑΔ-ΜΠΑ)
Μαθητές με γλωσσικές και επικοινωνιακές διαταραχές
Διαταραχές επικοινωνίας
Διαταραχές γλώσσας
Διαταραχές λόγου
Μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες
Ακουστική αναπηρία
Οπτική αναπηρία
Μαθητές με φυσικές ή σωματικές αναπηρίες
Συγγενής παραμόρφωση
Σκολίωση
Κύφωση
Σωματική δυσλειτουργία
Τραυματισμός στην σπονδυλική στήλη
Μυϊκή δυστροφία
Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Συννοσηρότητες
Παράλυση
Εγκεφαλική παράλυση
ΛΟΑΤ
ΛΟΑΤ
Μαθητές από μειονεκτικά περιβάλλοντα
Μονογονεϊκές οικογένειες
Οικογένειες με χαμηλό βιωτικό επίπεδο
Πολυμελείς οικογένειες
Άστεγες οικογένειες
Βίαιες και επικίνδυνες οικογένειες
Μαθητές που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές
Μετανάστες, Πρόσφυγες, Αιτούντες άσυλο
Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτοι ανήλικοι
Μετανάστες Μαθητές
Μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας
Εθισμός
Ανησυχία
Κατάθλιψη
Διατροφικές Διαταραχές
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
Σχιζοφρένεια
Αυτο-τραυματισμός
Άγχος (Stress)
Διπολική διαταραχή

Το εγχειρίδιο iDecide προσφέρει συστάσεις για τις παρακάτω σημαντικές αποφάσεις:

Για την Τάξη

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις / Εκδρομές / Κατασκηνώσεις / Σχολικές Ανταλλαγές / Εκδρομές στο Εξωτερικό

Ανακοίνωση / Πινακίδα στο Σχολείο

Τμηματοποίηση Τάξεων / Διαρρύθμιση

Κοινότητα

Προσαρμογές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Πειθαρχία

Φαγητό: Κυλικείο / Επισκέψεις / Κατασκηνώσεις / Εκδρομές

Εργασία για στο σπίτι

Γονείς / Σύλλογοι Γονέων

Ασφάλεια

Προγραμματισμός Εκδηλώσεων

Σχολικά Διαλείμματα

Σχολικοί Εορτασμοί / Εκδηλώσεις / Δραστηριότητες

Σχολικά Έργα (Projects)

Σχολικές Αγορές

Σχολική Ενδυμασία

Μαθητικό Συμβούλιο

Υποστήριξη Μαθητών

Επαγγελματική Ανάπτυξη Δασκάλων/Καθηγητών

Τεχνολογία

Προγραμματισμός

Άλλα