Παρακαλώ πατήστε πιο κάτω για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο στις ακόλουθες γλώσσες:

Το εγχειρίδιο iDecide έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους διευθυντές σχολείων και το εκπαιδευτικό προσωπικό όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να προωθήσουν τη διαδικασία συλλογικών αποφάσεων αναφορικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των πολιτικών συμπερίληψης. Μία από τις λειτουργίες του είναι να ενδυναμώσει τους διευθυντές σχολείων και τους εκπαιδευτικούς για τις καθημερινές διαδικασίες κοινής λήψης αποφάσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για τους μαθητές. Προσφέρει ακόμη στους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων χρήσιμες συστάσεις και υποστηρικτική βιβλιογραφία για τα χαρακτηριστικά των μαθητών, όσο αφορά τη λήψη αποφάσεων. Η εφαρμογή του εγχειριδίου επικεντρώνεται σε 23 συγκεκριμένες κατηγορίες αποφάσεων, που με τη σειρά τους επηρεάζουν ομάδες μαθητών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ταυτότητες. Αναπτύσσοντας το εγχειρίδιο, 13 ομάδες μαθητών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έχουν οριστεί και με βάση αυτές, αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες συστάσεις ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στο προσωπικό του σχολείου να δώσει φωνή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το εγχειρίδιο iDecide προσφέρει συστάσεις για τις ακόλουθες ομάδες μαθητών:

Είστε ήδη μέλος; Συνδεθείτε